Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor poljoprivredne inspekcije

Sektor poljoprivredne inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: oblast zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; kontrolu redovne obrade poljoprivrednog zemljišta; kontrolu promene namene poljoprivrednog zemljišta; kontrolu donošenja godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta jedinica lokalne samouprave; kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; kontrolu izvođenja radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta; ostvarivanje programa mera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva; kontrolu isplate premija, regresa i drugih subvencija i podsticajnih sredstava namenjenih unapređenju poljoprivredne proizvodnje i stočarstva i sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; ostvarivanje programa mera selekcije za unapređenje stočarstva; kontrolu uključivanja poljoprivrednog zemljišta u organsku biljnu proizvodnju; kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje biljnog porekla, organske stočarske proizvodnje i organske proizvodnje vina, rakije i drugih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrolu metoda tehnoloških postupkaka u preradi, skladištenju, pakovanju i prevozu organskih proizvoda; kontrolu ispunjenosti uslova za zasnivanje organske proizvodnje vina, rakije i drugih alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića; kontrolu ispunjenosti uslova za ovlašćivanje sertifikacionih organizacija za organsku proizvodnju; kontrola kontrole kvaliteta hrane za životinje biljnog porekla koju je obavezan da vrši proizvođač; kontrolu u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; kontrolu kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko za hranu biljnog i mešovitog porekla; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji duvanskih proizvoda i obradi duvana; kontrolu javnih skladišta; ispunjenost uslova za proizvodnju vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića; ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta ovih proizvoda i sirovina upotrebljenih za njihovu proizvodnju; kontrolu proizvodnje grožđa, voća, vina i rakije sa zaštićenim geografskim poreklom; kontrolu prometa i kvaliteta vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola, piva i bezalkoholnih pića u unutrašnjem prometu; kontrolu rada kontrolnih organizacija, akreditovanih ovlašćenih laboratorija; kontrolu bezbednosti pošiljaka grožđa za industrijsku preradu, vina, rakije, drugih alkoholnih pića, etanola i piva nakon uvoza i u izvozu, osim grožđa za industrijsku preradu; kontrolu vođenja evidencije o proizvodnji i prometu ovih proizvoda; organizaciju i vođenje Centralnog registra objekata za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Sektor poljoprivredne inspekcije sastoji se od sledećih odeljenja (uže unutrašnje jedinice):

Sedište Poljoprivredne inspekcije je u Novom Beogradu, ulica Omladinskih brigada broj 1, poštanski broj 11070.

Kontakt telefoni:
011/311-74-73
011/260-36-75