Централни регистар објеката

Централни регистар

У оквиру Сектора пољопривредне инспекције организовано је  вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране биљног и мешовитог порекла и хране за животиње. Запослени у  регистру  врши пријем и проверу тачности и исправности Захтева и приложене докуменатције за упис у Централни регистар, уносе податке из Захтева у базу и на основу унетих података издају Потврде о упису субјеката и објекатау Централни регистар. Поред уписа у базу, у случају некомплетне докуменатције за упис  врши се Обавештавање странака писменим путем од стране запослених о потреби допуне документације ради комплетирања исте и коначне регистрације субјекта и његових објеката.

Регистрација субјеката и објеката у пословању храном регулисана је Законом о безбедности хране ( Службени гласник РС 41/2009) и прописана Правилником о садржини и начину вођења Централног регистра објеката ( Службени гласник РС 20/2010 ).

Списак документације прописане Правилником о садржини и начину вођења Централног регистра налази се у оквиру Упутства о прилагању пратеће документације и заједно са Захтевом за регистрацију чине основ за упис у базу регистра.

Захтеви за упис у Централно регистар објеката достављају се Мiнистарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектору пољопривредне инспекције на Новом Београду у улици Омладинских бригада, где се врши провера тачности и исправности Захтева и регистрација у Централни регистар.

Контакт адреса и телефон:

Централни регистар

Сектор пољопривредне инспекције

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Радно време:

07:30 – 15:30 часова

Телефон: ( +381) (0)11 2693-051

( +381) (0)11 2136-609

е-mail: zorica.toskovic@minpolj.gov.rs

svetlana.mladenovic@minpolj.gov.rs

Категорије

Величина текста
Контраст