Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa

Одeљење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa обавља послове који се односе на: контролу у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; обавља и друге послове из ове области.

Име и презиме руководиоца и контакт подаци: Ненад Вујовић
тел. 011/311-7473
e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs

Контакт подаци за подношење пријава потрошача:
тел. 011/311-7473;
011/31-30-504;
011/31-30-449

Радно време Министарства је од 07,30 часова до 15,30 часова

За лица са инвалидитетом постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налазе Министарство пољопривреде и заштите животне средине.