Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног порекла

Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa обавља послове инспекцијског надзора који се односе на: инспекцијски надзор у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; обавља и друге послове из ове области.

Име и презиме руководиоца и контакт подаци: Ненад Вујовић тел. 011/311-7473 e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs

Контакт подаци за подношење пријава потрошача: тел. 011/311-7473; 011/31-30-504; 011/31-30-449

Радно време Министарства је од 07,30 часова до 15,30 часова

За лица са инвалидитетом постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налазе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Категорије

Величина текста
Контраст