Одељењe пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште

Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу промене намене пољопривредног земљишта и плаћања накнаде за промену намене; контролу поседовања овлашћења Министарства надлежног за послове пољопривреде за обављање послова у области заштите и уређења пољопривредног земљишта; контролу извођења радова на уређењу пољопривредног земљишта у складу са пројектом; контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу давања у подзакуп пољопривредног земљишта у државној својини, контролу правног основа за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини; контролу вршења инвестиционих радова на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини или мењање начина његовог коришћења  без одобрења закуподавца; контролу да ли је закупац успоставио плодоред и води књигу поља за биљну производњу; контролу коришћења пашњака; обавља и друге послове из ове области.

Контакт адреса и телефон

У седишту Министарства:

Име и презиме руководиоца:

Предраг Вукчевић, начелник Одељења

е-mail: predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs

Адреса:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Радно време:

07:30 – 15:30 часова

Телефон: (+381) (0)11 2602978

Факс: (+381) (0)11 2602978 (+381) (0)11 2694044

У подручној јединици за град Београд са седиштем у Новом Београду,

ул. Омладинских бригада бр. 1

Контакт телефон: (+381) (0)11 2694044

Изван седишта Министарства:

У окружној подручној јединици за Средње банатски управни округ са седиштем у Зрењанину,

ул. Трг Слободе бр 10

      Контакт телефон: (+381) (0)23 530662

У окружној подручној јединици за Северно банатски управни округ са седиштем у Новом Кнежевцу,

ул. Краља Петра I Kарађорђевића бр. 1

      Контакт телефон: (+381) (0)230 82142; (+381) (0)230 82055

У окружној подручној јединици за Јужно банатски управни округ са седиштем у Панчеву, 

ул. Краља Петра I бр. 2-4

      Контакт телефон: (+381) (0)13 353221

У окружној подручној јединици за Јужно бачки управни округ са седиштем у Новом Саду,

 ул. Краља Петра I бр. 2-4

      Контакт телефон: (+381) (0)21 421823

У окружној подручној јединици за Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву,

ул. Карађорђева бр. 31

      Контакт телефон: (+381) (0)14 220419

У окружној подручној јединици за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу,

ул. Саве Ковачевића бр. 7

      Контакт телефон: (+381) (0)34 335105

У окружној подручној јединици за Поморавски управни округ са седиштем у Свилајнцу,

 ул. Светог Саве бр. 102

      Контакт телефон: (+381) (0)35 323502

У окружној подручној јединици за Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару,

 ул. Пана Ђукића бр. 1

      Контакт телефон: (+381) (0)19 421791

У окружној подручној јединици за Моравички управни округ са седиштем у Чачку,

ул. Жупана Страцимира бр. 2

      Контакт телефон: (+381) (0)32 347366

У окружној подручној јединици за Нишавски управни округ са седиштем у Нишу,

ул. Страхињића Бана бб

      Контакт телефон: (+381) (0)18 505112

У окружној подручној јединици за Пиротски управни округ са седиштем у Пироту,

ул. Српских Владара бр. 83

      Контакт телефон: (+381) (0)10 321159

У окружној подручној јединици за Јабланички управни округ са седиштем у Лесковцу,

 ул. Пана Ђукића бр. 9

      Контакт телефон: (+381) (0)16 244814

Категорије

Величина текста
Контраст