Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa

Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: испуњеност услова за производњу вина, упис произвођача у регистар јаких алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других алкохолних пића, етанола и пива  након увоза осим грожђа за индустријску прераду; иконтролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа;   контроле које се односе на  извоз вина, ракије, алкохолних пића и освежавајућох безалкохолних пића; контролу процеса производње обрађеног  и прерађеног дувана; контролу квалитета дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради и преради дувана; контролу складишта; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
  2. Одсек пољопривредне инспекције за контролу јавних складишта, обрађивача дувана, произвођача дуванских производa. 

 

1.Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: испуњеност услова за производњу вина, упис произвођача у регистарјаких алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду,  вина, ракије, других алкохолних пића, етанола и пива  након увоза осим грожђа за индустријску прераду; контролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа; контроле које се односе на извоз вина, ракије, алкохолних пића и освежавајућох безалкохолних пића; обавља и друге послове из ове области.

2.Одсек пољопривредне инспекције за контролу јавних складишта, обрађивача и прерађивача дувана, произвођача дуванских производa обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу процеса производње обрађеног и прерађеног дувана; контролу квалитета дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради и преради дувана; контролу складишта; обавља и друге послове из ове области.

 

Контакт адреса и телефон  у седишту Министарства:

Име и презиме начелника Одељења: Миломир Обрадовић,  начелник Одељења

е-mail: milomir.obradovic@minpolj.gov.rs 

Телефон:(+381) (0)11 311 23 41  

Адреса:

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна  и безалкохолна пића,

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Радно време:    07:30 – 15:30 часова

 

  Изван седишта Министарства:

Име и презиме инспектора     телефони Мејлови инспектора град адреса
Весна Џонлага 023   530 662 dzonlagavesna@gmail.com Зрењанин Трг Слободе 10
Љиљана Маринковић 013 353 221 ljiljana.marinkovic@minpolj.gov.rs Панчево Краља Петра I ,2-4
Жељана Пријић 025  463 611 zeljana.prijic@yahoo.com Сомбор Трг цара Уроша 1
Данка Божић 022  471  259 dankabozic60@gmail.com Рума Главна   152
Горан Бошковић   goran.boskovic.mo@gmail.com Шабац Господар Јевремова  6/III
Ивана Петровић 014  220 419 ivana.petrovic@minpolj.gov.rs Ваљево Карађорђева 31
Горан Клиндић 034  335 105 goran.klindic@gmail.com Крагујевац Саве Ковачевића 7
Мирослав Фурјановић 034  335 105 miroslav.furjanovic@gmail.com Крагујевац Саве Ковачевића 7
Слађан Вељковић 035  221 685 sladjanko16@gmail.com Јагодина Књегиње Милице 80 а
Радомир Младеновић 019  422  447 radomir.mladenovic.1956@gmail.com Зајечар Пана Ђукића 1
Сузана Каровић 032  347 366 suzana.karovic@muo-cacak.org.rs Чачак Жупана Страцимира 6
Слађана Здравковић 036  308 739 z.sladjana.kv@gmail.com Краљево Трг Јована Сарића 3
Миломир Обрадовић 037  825 045 inspekcijabrus@mts.rs Брус Краља Петра I ,120
Момчило Данчетовић 018  505 108 momadan53@gmail.com Ниш Страхињића Бана бб
Милутин Марковић 037  429 654 milutin.markovic13@gmail.com Крушевац Балканска 63
Радосава Кричак   radosava.kricak@yahoo.com Блаце Браће Вуксановић 2
Слађана Голубовић 018  855 378 sladjana.golubovic@mts.rs Бела Паланка Српских владара 57
Наташа Јанцић 016  244 814 njancic1969@gmail.com Лесковац Пана Ђукића 7-9
Јадранка Манојловић 011 26 93 700 jadranka.manojlovic@minpolj.gov.rs Београд Омладинских бригада 1

 

Категорије

Величина текста
Контраст