Сектор за инвестиције у пољопривреди

finansije

Сектор за инвестиције у пољопривреди обавља послове који се односе на: спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за инвестиције у области пољопривреде; сарадњу са страним и домаћим инвеститорима у циљу постизања договора за реализацију пројеката и обезбеђења финансијских средстава; учествовање у преговорима и припрема аката за закључивање мултилатералних и билатералних споразума, уговора о изградњи и осталих аранжмана, са страним владама, међународним финансијским институцијама, банкамa и компанијама; координацију послова у вези са утврђивањем предлога листе стратешких инвестиционих пројеката у области пољопривреде; координацију са другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и институцијама Републике Србије у вези припреме пројеката које ће реализовати Министарство; планирање и буџетирање, припрему и реализацију пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије, пројектних и програмских зајмова; планирање јавних набавки потребних за реализацију пројеката, учествовање у припреми модела уговора и техничког дела конкурсне документације; управљање, праћење и контролу уговора, обраду и контролу финансијске и друге документације ради плаћања пројеката; усклађивање активности са уговорним странама, другим организационим јединицама у Министарству и другим учесницима у реализацији по свим питањима која се тичу пројеката; извештавање о току реализације пројеката; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст