Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor za međunarodnu saradnju

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS), kako bi odgovorilo brojnim izazovima kao što su proces globalizacije, proces evropskih integracija, libaralizacija tržišta, zaštita životne sredine, klimatske promene,  održivi ravoj, preduzima brojne aktivnosti na multilateralnom i bilateralnom planu, ali i na planu međunarodne razvojne pomoći.

Dinamična međunarodna saradnja u oblasti poljoprivrede, a pre svega intenziviranje procesa evropskih integracija treba da dovedu do stvaranja sistema koji će omogućiti: rast produktivnosti, povećanje konkurentnosti domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i tehničko-tehnološko unapređenje sektora poljoprivrede, održivo upravljanje resursima i zaštitu životne sredine, unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima i smanjenje siromaštva, kao i otvaranje novih tržišta za srpske poljoprivredno – prehrambene proizvode.

Poljoprivredno – prehrambeni sektor Republike Srbije ostvario je tokom protekle decenije značajan napredak u pozicioniranju na međunarodnom tržištu. Dalji razvoj sektora podrazumeva prihvatanje i primenu međunarodnih standarda trgovine i zahtevnih standarda EU i drugih tržišta koji se odnose na bezbednost hrane, zdravlje životinja i biljaka, dobrobit životinja,  javno zdravlje  i zaštitu životne sredine.

Kroz uspostavljanje multilateralnih i bilateralnih odnosa MPZŽS u velikoj meri doprinosi da sektor poljoprivrede čini značajan deo ukupnog izvoza Republike Srbije i da istovremeno bude sektor privrede koji ostvaruje suficit u robnoj razmeni sa svetom.

 

Sektor za međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje, analiziranje i usmeravanje sprovođenja obaveza koje proističu iz procesa pristupanja EU, STO i  drugim međunarodnim organizacijama, odnosno članstva u EU, STO, međunarodnim organizacijama, kao i obaveza preuzetih zaključenjem međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine; učestvovanje u izradi i harmonizaciji zakona i drugih propisa sa propisima EU, pravilima, principima i sporazumima STO i standardima međunarodnih organizacija i međunarodnih sporazuma u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine; praćenje, analiziranje i predlaganje mera za unapređenje spoljnotrgovinske razmene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa EU, drugim državama i regionima; priprema informacija i platformi za pregovore i saradnju sa EU, STO, međunarodnim organizacijama, kao i sa drugim državama i regionima u oblasti poljoprivrede i zaštite  životne sredine; koordinaciju poslovima saradnje sa drugim državama u okviru CEFTA, EFTA i sličnih sporazuma u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine; koordinaciju aktivnosti u vezi poseta visokih zvaničnika inostranih vlada, stranih delegacija i službenih putovanja ministra; koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnom pomoći, predstavljanju potreba i obezbeđivanju međunarodne pomoći u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine; programiranje i koordiniranje projekata finansiranih iz sredstava donacija i razvojne pomoći, fondova EU, kao i bilateralnih i multilateralnih izvora namenskih sredstava u oblasti poljoprivrede i zaštite i životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kako bi se dostigli navedeni ciljevi i odgovorilo dinamici međunarodne saradnje u oblasti poljoprivrede u okviru Sektora za međunarodnu saradnju obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

  • Odeljenje za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede
  • Odsek za upravljanje projektima u oblasti poljoprivrede

U okviru Odeljenja za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede obrazovane su:

  1. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja i ribarstva,
  2. Grupa za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede,
  3. Grupa za bilateralnu i regionalnu saradnju u oblasti poljoprivrede.

 

Daria Janjić Nišavić

pomoćnik ministra

Kontakt telefon:

+381 11 36 20 863

Elektronska adresa:

daria.janjic@minpolj.gov.rs