Група за квалитет, декларисање и означавање хране

Група за квалитет, декларисање и означавање хране обавља послове који се односе на:

  • дефинисање политике у области квалитета  и означавања хране, пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и алкохолних пића, прераде воћа и поврћа, производње пива, безалкохолних пића и органске производње
  • учешће у припреми стручних основа за израду прописа за пољопривредне и прехрамбене производе са ознакама географског порекла и другим ознакама квалитета, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету прехрамбених производа   прерађевине од воћа и поврћа, пиво, безалкохолна пића и друге категорије хране, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране, ако и техничких прописа за заштиту пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла
  • праћење и анализу производње и промета, пољопривредних и прехрамбених производа са ознакома географског порекла, производа добијених прерадом воћа и поврћа, и органских производа
  • учешће у припреми мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, органској производњи, као и промоцији производа са ознакама квалитета
  • овлашћивање тела за оцењивање усаглашености, контролу испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе
  • издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла
  • израда економских анализа и информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и алкохолних пића, прехрамбене индустрије, прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића и органске производње
  • организацију рада и послова везаних за учествовање у раду Комисије Codex Alimentarius
  • обавља и друге послове из ове области.

Вести:

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст