Одељење за саветодавство

Одељење за саветодавство обавља послове које се односе на: програмирање, праћење и координацију рада пољопривредне саветодавне службе у циљу унапређења, конкурентности и профитабилности пољопривредне производње здравствено безбедне хране, очување природних ресурса и заштите животне средине; спровођење мера и програма унапређења рада саветодаваца планирањем едукативних програма; припрему и предлагање области за примењена истраживања у пољопривреди; програмирање и спровођење мера за подршку интересног удруживањау циљу унапређења производње и пласмана пољопривредно прехрамбених производа на домаћим и иностраним тржиштима; припрему стручних основа за израду прописа из области саветодавстваи области интересног удруживања; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст