Odeljenje za savetodavstvo

Odeljenje za savetodavstvo obavlja poslove koje se odnose na: programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe u cilju unapređenja, konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, očuvanje prirodnih resursa i zaštite životne sredine; sprovođenje mera i programa unapređenja rada savetodavaca planiranjem edukativnih programa; pripremu i predlaganje oblasti za primenjena istraživanja u poljoprivredi; programiranje i sprovođenje mera za podršku interesnog udruživanjau cilju unapređenja proizvodnje i plasmana poljoprivredno prehrambenih proizvoda na domaćim i inostranim tržištima; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti savetodavstvai oblasti interesnog udruživanja; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast