Одсек за саветодавство

Одсек за саветодавство обавља послове које се односе на: припремне активности, израду правилника и координацију спровођења мера унапређења система креирања и преноса знања; програмирање, праћење  и координацију рада пољопривредних саветодавних и стручних служби у циљу унапређења, конкурентности и профитабилности пољопривредне производње здравствено безбедне хране, очување природних ресурса и заштите животне средине; припрема, креирање и спровођење мера и програма унапређења рада саветодаваца планирањем едукативних програма; припрема, креирање и спровођење мера развоја техничко-технолошких примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју; припрему стручних основа за израду прописа из области саветодавства и области интересног удруживања; праћење стања и предлагање мера за унапређење услова за рад произвођачких група и секторских асоцијација у пољопривреди; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст