Мрежа за рурални развој

Циљ Mреже за рурални развој је повећање учешћа свих заинтересованих страна у спровођењу активности у области руралног развоја, унапређење квалитета програма руралног развоја у Србији и информисања шире јавности о користима политике руралног развоја.

Задаци мреже су да:

  • прикупља, анализира и шири информације о активностима у руралним подручјима;
  • пружа подршку у процесима прикупљања  и вредновања података;
  • представља и јача примере добре праксе у области руралног развоја на нивоу Републике Србије,
  • пружа подршку у размени стручних знања ради подршке сповођењу и праћењу политике руралног развоја,
  • организује састанке и семинаре намењене онима који активно учествују у припреми и спровођењу политика руралног развоја,
  • сарађује са другим националним мрежама и Европском мрежом за рурални развој.

Чланови мреже за рурални развој могу бити регистрована удружења и организације цивилног друштва, као и ЛАГ-ови, на територији Републике Србије, који су заинтересовани да активно раде на унапређењу и развоју руралних простора Србије, како на локалном, тако и на регионалном и/или националном нивоу.

Категорије

Величина текста
Контраст