Саопштења Министарства

На Међувладиној конференцији о придруживању Србије Европској унији отворено Преговарачко поглавље 13 „Рибарство“

На 8. Међувладиној конференцији о придруживању Србије Европској унији у Луксембургу 25. јуна је отворено Преговарачко поглавље 13 „Рибарство“, чији рад координира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Ово Преговарачко поглавље представља једно од 14 до сада отворених, а прво које је у отворено, а да је у надлежности овог министарства.

Како би преговори у овој области били успешно завршени неопходно је да Република Србија настави јачање административних капацитета, кроз унапређење постојећих и успостављање нових административних структура, како би се успоставио ефикасан систем за спровођење одредби Заједничке политике рибарства до дана приступања у Европску унију.

Области које обухвата Преговарачко поглавље 13 „Рибарство“ су: Управљање ресурсима и флотом; Органска производња и употреба локално одсутних врста; Инспекција и контрола; Структурне мере; Тржишна политика; Државна помоћ; Међународни уговори.

Усклађивање законодавства у овом поглављу доноси бенефите за прерађивачку индустрију кроз успостављање једнаких правила за њихово пословање на домаћем и страним тржиштим, као и за произвођаче у аквакултури кроз подршку неопходним инвестицијама, али и за развој руралних подручја где се ствара могућност за диверзификацију активности и повећање прихода.

Категорије

Величина текста
Контраст