Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Na Međuvladinoj konferenciji o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji otvoreno Pregovaračko poglavlje 13 „Ribarstvo“

Na 8. Međuvladinoj konferenciji o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji u Luksemburgu 25. juna je otvoreno Pregovaračko poglavlje 13 „Ribarstvo“, čiji rad koordinira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovo Pregovaračko poglavlje predstavlja jedno od 14 do sada otvorenih, a prvo koje je u otvoreno, a da je u nadležnosti ovog ministarstva.

Kako bi pregovori u ovoj oblasti bili uspešno završeni neophodno je da Republika Srbija nastavi jačanje administrativnih kapaciteta, kroz unapređenje postojećih i uspostavljanje novih administrativnih struktura, kako bi se uspostavio efikasan sistem za sprovođenje odredbi Zajedničke politike ribarstva do dana pristupanja u Evropsku uniju.

Oblasti koje obuhvata Pregovaračko poglavlje 13 „Ribarstvo“ su: Upravljanje resursima i flotom; Organska proizvodnja i upotreba lokalno odsutnih vrsta; Inspekcija i kontrola; Strukturne mere; Tržišna politika; Državna pomoć; Međunarodni ugovori.

Usklađivanje zakonodavstva u ovom poglavlju donosi benefite za prerađivačku industriju kroz uspostavljanje jednakih pravila za njihovo poslovanje na domaćem i stranim tržištim, kao i za proizvođače u akvakulturi kroz podršku neophodnim investicijama, ali i za razvoj ruralnih područja gde se stvara mogućnost za diverzifikaciju aktivnosti i povećanje prihoda.