Javne nabavke 2020

Nabavka dnevne štampe i periodičnih štampanih glasila sa pratećom uslugom – isporuka predmetnih dobar, redni broj 2.1.6/2020, zavodni broj 404-02-106/2020-02

Poziv za učešće pogledati – ovde

Obrazac ponude pogledati – ovde

Obaveštenje o najpovoljnijem ponuđaču pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast