Саопштења

НАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛОГ О ПРЕХРАМБЕНИМ СИСТЕМИМА

У оквиру декаде акције за постизање циљева одрживог развоја, генерални секретар Уједињених Нација иницирао је одржавање Самита о прехрамбеним системима како би се на глобалном нивоу успоставио будући одрживи правац развоја и убрзале активности за унапређење одрживих прехрамбених система. Србија, као чланица УН, свој допринос овој иницијативи даје кроз одржавање националних дијалога са свим заинтересованим учесницима. Ови дијалози резултираће обликовањем националних смерница ка одрживим прехрамбеним система и послужиће у креирању будућих политика.

У склопу овог процеса, у понедељак, 9.8.2021. године у Сремској Митровици одржана је панел дискусија са учесницима у овом вредносном ланцу где је анализарана тренутна ситуација у нашој земљи и сагледаване могућности и недостатаци у циљу дефинисања приоритених области деловања у наредном периоду. Учесници су разменили искуства и упознали се са тренутним и будућим изазовима као и трендовима на глобалном нивоу када је реч о прехрамбеним системима.

Присутни су се на крају панела сагласили да је неопходно обезбедити одрживост прехрамбених система која се пре свега огледа у проналажењу решења за производњу довољне количину здраве хране на начин да основе економске, социјалне и еколошке претпоставке које се користе за производњу не угрозе исхрану и живот будућих генерација.

 

Категорије

Величина текста
Контраст