Саопштења Министарства

Национални програм руралног развоја за период 2022-2024. године

саопштење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава заинтересовану јавност о почетку консултативног процеса у вези са Нацртом Националног програма руралног развоја за период 2022-2024. године.

Национални програм руралног развоја (у даљем тексту: Програм) представља средњорочни оперативно-плански документ којим се регулише спровођење политике руралног развоја у Републици Србији за програмски период 2022–2024. Овим документом дефинисани су: полазне основе, општи и специфични циљеви политике руралног развоја, врсте мера, и основна правила за имплементацију, као и индикатори за мерење остварења циљева. Поред тога, предвиђани су и финансијски оквири на нивоу основних група мера.

Програм редставља ближу разраду циљева и праваца развоја руралних подручја дефинисаних  Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године („Сл. гласник РС“ бр. 85/14). Програмом је дефинисана и динамика и начин усклађивања са правним тековинама Европске уније (ЕУ).

Нацрт Програма стављен је на увид јавности и путем веб-сајта Е-консултације. Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма доставе на електронску адресу branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs.gov.rs  до 22. новембра 2022. године.


Нацрт Националног програма руралног развоја за период 2022-2024. године преузети – овде

Акциони план за спровођење програма преузети – овде

Информацију о спроведеним јавним консултацијама преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст