Саопштења Министарства

Национални програм руралног развоја за период 2022-2024. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава заинтересовану јавност о почетку консултативног процеса у вези са Нацртом Националног програма  руралног развоја за период 2022-2024. године (у даљем тексту: НПРР 2022-2024), чија је израда почела 16. августа 2021. године на првом састанку Радне групе,  у складу са Решењем министра о оснивању Радне групе за израду НПРР 2022-2024, број 119-01-4/26/2020-09 од 09.12.2020. године. О почетку израде НПРР 2022-2024 године  је 12. новембра 2021. године путем званичног сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде а 01. марта 2022. године и путем  платформе Е-консултације обавештена заинтересована јавност.

НПРР 2022-2024 доприноси остваривању стратешких циљева утврђених Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014 – 2024. године (,,Службени гласник РСˮ, број 85/14), којом су дефинисани дугорочни правци развоја пољопривреде и руралног развоја. Као плански документ, НПРР 2022-2024  регулише спровођење политике руралног развоја у Републици Србији у наредном трогодишњем периоду, као и динамику и начин усклађивања са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Нацрт Програма стављен је на увид јавности и путем веб-сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма доставе на електронску адресу branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs до 30. марта 2022. године.

 

Нацрт Националног програма руралног развоја  за период 2022-2024. године преузети – овде

Извештај о спроведеним јавним консултацијама на Нацрт Националног програма руралног развоја за период 2022 -2024 преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст