Саопштења Министарства

Национални програм за пољопривреду за период 2022-2024. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава заинтересовану јавност о почетку консултативног процеса у вези са Нацртом Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године (у даљем тексту: Програм). Програм представља ближу разраду циљева и праваца развоја сектора пољопривреде на средњорочном нивоу, предвиђених Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“ бр. 85/14). Као плански документ, Програм дефинише смернице развоја пољопривредне политике у трогодишњем периоду, као и динамику и начин усклађивања са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Нацрт Програма стављен је на увид јавности и путем веб-сајта Е-консултације. Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма доставе на електронску адресу milica.jevtic@minpolj.gov.rs до 16. новембра 2022. године.

Нацрт Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године преузети – овде

Информацију о спроведеним јавним консултацијама погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст