Saopštenja Ministarstva i najave

Nacionalni program za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: Program), čija je izrada počela 14. decembra 2021. godine, a o čemu je putem zvaničnog sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i platforme E-konsultacije obaveštena zainteresovana javnost. Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora poljoprivrede na srednjoročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Kao planski dokument, Program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na elektronsku adresu milica.jevtic@minpolj.gov.rs do 11. marta 2022. godine.


Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine preuzeti – ovde

Informacija o sprovedenim javim konsultacijama o Nacionalnom programu za poljoprivredu za period 2022-2024. godine pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast