Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Недимовић представља националне мере флексибилности за пословање малих и традиционалних производњи хране животињског порекла

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић учествоваће у понедељак, 18. децембра 2017. године у 10 сати у згради Општине Сремска Митровица, на презентацији новоусвојеног „Правилника о малим количинама примарних производа који служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла”.

На догађају ће бити промовисани и резултати пројекта “Унапређење квалитета и безбедности хране у сектору производње меса у Србији”, који реализују Организација за храну и пољопривреду (UN FAO) и Европска банка за обнову и развој (EBRD).

У оквиру овог пројекта је инициран и донет Правилник и сет Водича за примену правила о флексибилности, као и национална ознака „Српски квалитет“ за обележавање производа од домаћих сировина и вишег квалитета.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за ветерину поменути правилник доносе по угледу на прописе Европске уније.

Тим прописом ће од 1. јануара 2018. године бити олакшано пословање малим производним капацитетима кроз смањивање финансијких оптерећења и административних препрека.

Омогућава се и коришћење традиционалних алата, материјала и поступака за производњу гастрономских производа, а такође и подстиче економија на селу – валоризује повезаност сопствене производње и прераде на газдинству и продаја малих количина производа директно потрошачу.