Saopštenja Ministarstva i najave

Nema roka za prijavljivanje na eAgrar

Podsećamo sve poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem eRPG ne postoji te ste u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odradite sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju.

Početak raspisivanja javnih poziva, 3. aprila, nikako ne znači da je to krajnji rok za prijavljivanje u eRPG, koji je neograničen. U slučaju da javni pozivi za subvencije koje su predmet vašeg interesovanja počinju kasnije, nema potrebe da žurite sa ažuriranjem i obnovom statusa gazdinstva.

Prvi javni poziv koji će biti raspisan 3. aprila je onaj za subvencije po hektaru i biće otvoren čak 45 dana, do 15. maja, kako bi svi poljoprivredni proizvođači imali dovoljno vremena za sređivanje stanja u registrima i obnove statusa gazdinstva. 

Kako biste mogli da planirate i da se pripremite za prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG) upoznajemo vas sa planom raspisivanja javnih poziva:

 

  1. Mleko 1. kvartal od 3. do 15. aprila
  2. Davanje po hektaru od 3. aprila do 15. maja
  3. Genetika od 15. aprila do 15. maja
  4. Pčele od 1. do 20. maja
  5. Krave za uzgoj teladi od 10. aprila do 10. maja
  6. Tov od 20. aprila do 10. maja

 

Podsećamo, trenutak raspisivanja javnog poziva za subvenciju za koju hoćete da se prijavite nije krajnji rok za registraciju u eRPG, to možete učiniti tokom celog trajanja javnog poziva.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast