Саопштења пољопривредне инспекције

Нерегистровани субјект пржени храстов жир продавао са назнаком КАФА. Анализом утврђена обмана потрошача у још 3 случаја (присуство сурогата у кафи)

Пољопривредна инспекција је извршила широку контролу производа од кафе са примарним циљем провере преваре у храни, односно провере постојања обмане потрошача у вези са сурогатима у производима од кафе који се нуде тржишту као производ од кафе без сурогата.

  • Извршена је контрола код 123 субјекта (69 у производњи / пржење, млевење и паковање и 54 у промету / млевење и промет);
  • У контролама је узето 128 узорака ,,пржене млевене кафе” и „мешавине пржене млевене кафе” и урађена анализа на присуство сурогата кафе;
  • У 3 узорка је утврђен сурогат;
  • У 5 случајева декларација није била усаглашена, у једном случају није била успостављена следљивост, код 5 субјеката није успостављен функционални систем безбедности, у два случаја је хигијена била на лошем нивоу а у једном није постојао упис у Централни регистар објеката.
  • Поднето је 11 решења којима је наложено отклањање неправилности, једно решење о забрани промета, 4 захтева судовима за покретање прекршајног поступка.
  • Надзором је утврђен и један нерегистрован произвођач односно субјекат који нелегално врши производњу и промет хране. У складу са Законом о инспекцијском надзору и Законом о безбедности хране, на лицу места му је изречена мера забране обављања делатности и вршења активности производње и промета производа. Иначе субјекат је доводио у заблуду потрошаче у погледу декларисаног назива производа. Производ је декларисан као: „ШКАП КАФА – пржен храстов жир“, а кафа је производ који се добија пржењем само сирове кафе, док овај производ спада у групи замена за кафу.

Категорије

Величина текста
Контраст