Саопштења Министарства

Секторске анализе за припрему ИПАРД III програма

саопштење

На захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за потребе припреме ИПАРД III програм у претходном периоду урађене су анализе за секторе: млека, меса, јаја, воћа, поврћа, осталих усева и рибарства. Анализе приказују значај сектора за економију у Србији у смислу доприноса главним економским показатељима као што су: БДП, БДВ, приход од извоза, запошљавање, како за произвођаче тако и за прерађиваче. Урађена је и квантификација инвестиционих потреба у оквиру сектора  за произвођаче и прерађиваче, како би се проценио ниво и обим потребних инвестиције за унапређење стања у сектору у складу са стандардима ЕУ као и анализа тренутних и планираних мера подршке кроз интервенције из националног буџета Владе РС и њихова комплементарност са ИПАРД програмом.

Секторске анализе можете погледати – овде

 

Категорије

Величина текста
Контраст