Саопштења Управе за шуме

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Уредбе о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години  („Службени гласник РСˮ, број 95/15) Управа за шуме је расписала Конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 97/15) – у даљем тексту: Конкурс.

Вршилац дужности директора Управе за шуме формирао је комисију за преглед пријављених програма и пројеката на тачку 2. Конкурса, која је дана 11.12.2015. године прегледала пријављене пројекте и програме и извршила њихово бодовање, на основу критеријума из тачке VII. Конкурса (1. квалитет предложеног пројекта и понуђених решења; 2. учешће других субјеката у финансирању истраживања; 3. капацитет и компетентност учесника и сарадника; 4. материјално технички капацитети; 5. одрживост).

На основу извршене оцене пројеката и предлога комисије закључени су уговори са следећим подносиоцима пријава на Конкурс:

  • за тачку 2.1. Конкурса – пројекат Високе техничке школе струковних студија Пожаревац;
  • за тачку 2.2. Конкурса – пројекат ЈП „Србијашумеˮ Београд;
  • за тачку 2.3. Конкурса – пројекат Шумарског факултета Београд;
  • за тачку 2.4. Конкурса – пројекат Института за шумарство из Београда.

Категорије

Величина текста
Контраст