Javne nabavke 2016

Obaveštenja o zaključenim ugovorima u skladu sa Okvirnim sprazumom po Partijama

Partija 2 –  Ugovor o pružanju usluge simetričnog internet pristupa, br. 401-00-276/2016-15 pogledati – ovde

Partija 3 – Ugovor o pružanju usluga asimetričnog internet pristupa, br. 401-00-278/2016-15 pogledati – ovde

Partija 4 – Ugovor o pružanju usluge izgradnje optičkog linka  za potrebe internet pristupa br. 401-00-277/2016-15 pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast