Саопштења Министарства

Oбавештење о отпочињању израде Нацрта Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године

DCIM100MEDIADJI_0675.JPG

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са одредбом члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), обавештава заинтересовану јавност да се отпочело са израдом текста Нацрта Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године.

Национални програм за пољопривреду представља ближу разраду циљева и праваца развоја сектора на средњерочном нивоу, предвиђених Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“ бр. 85/14). Као плански документ, Национални програм за пољопривреду дефинише смернице развоја пољопривредне политике у наредном трогодишњем периоду, као и динамику и начин усклађивања са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Доношење Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године омогућава континуитет у планском планирању пољопривредне политике, с обзиром да следи након истека важења Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године.

Национални програм за пољопривреду за период 2022-2024. године ближе дефинише мере и активности у оквиру циљева програма, који се односе на директну подршку производњи, јединствену организацију тржишта пољопривредних производа, институционалну и системску подршку и органску производњу.

Усвајање Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године предвиђено је Планом рада Владе за 2022. годину и планирано је за почетак 2022. године.

Категорије

Величина текста
Контраст