Saopštenja poljoprivredne politike

Obaveštenje o početku izrade Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine sa polaznim osnovama

Obaveštenje preuzeti – ovde

Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast