Виноградарство и винарство

Обавештење о поднетом захтеву за установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“

Oбавештавамо сва заинтересована лица да је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу Закона о вину („Службени гласник РС“, број 41/09 и 93/12) и у складу са Правилником о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14, 78/15 и 94/17), поднет Захтев, број 320-00-682/2017-08 од 28.07.2017. године, са допуном од 24.11.2017. године и 8.2.2018. године за признавање ознака за вина са географским пореклом који се односи на установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“.

Предложену Спецификацију производа за ознаку географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“ можете погледати на WEB страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: http://www.minpolj.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде овим путем обавештава физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно седиште у Републици Србији, а која имају легитимни интерес за улагање приговора на предложено установљавање ознаке географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“, да у складу са чланом 37. Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14, 78/15 и 94/17), могу у року од 62 дана од дана постављања предложене Спецификације производа за ознаку географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“ на WEB страницу овог министарства, тј. до 3.1.2019. године, поднети Приговор на установљавање ознаке географског порекла „Сремски рејон“/„Срем“. Поднети приговор мора да садржи разлоге за подношење (чињенице и коментаре) и документацију (доказе) којом се потврђују ти разлози и доставља се у писаној форми на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Сектор за пољопривредну политику
Група за виноградарство и винарство
Немањина 22-26
11000 Београд.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
др Ненад Катанић
По овлашћењу министра
бр. 119-01-13/12/2018-09
од 24.10.2018. године

Категорије

Величина текста
Контраст