Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Обавештење о поднетом захтеву за установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлица“

Oбавештавамо сва заинтересована лица да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине на основу Закона о вину („Службени гласник РС“, број 41/09 и 93/12) и у складу са Правилником о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), поднет Захтев, број 320-05-9203/2015-08 од 04.11.2015. године, за признавање ознака за вина са географским пореклом који се односи на установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлички рејон/Топлица“.

Предложену Спецификацију производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ можете погледати на WEB страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине: http://www.minpolj.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/ .

Министарство пољопривреде и заштите животне средине овим путем обавештава физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно седиште у Републици Србији, а која имају легитимни интерес за улагање приговора на предложено установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“, да у складу са чланом 37. Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), могу у року од 62 дана од дана постављања предложене Спецификације производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ на WEB страницу овог министарства, тј. до 7.8.2017. године, поднети Приговор на установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“. Поднети приговор мора да садржи разлоге за подношење (чињенице и коментаре) и документацију (доказе) којом се потврђују ти разлози и доставља се у писаној форми на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Сектор за пољопривредну политику
Група за виноградарство и винарство
Немањина 22-26
11000 Београд.