Јавне набавке 2021

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 404-02-298/2021-02 од 21.06.2021.године, на основу ОС број 404-02-846/2021-01 од 21.05.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору – тонери Lexmark погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст