Јавне набавке 2021

Обавештење о закљученом појединачном уговору број 404-02-305/2021-02 од 22.06.2021. године, на основу ОС број 404-02-832/2021-01 од 21.05.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору тонери HP погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст