Јавне набавке 2021

Обавештење о закљученом појединачном уговору на основу ОС број 404-02-1405/2019-01 од 09.07.2019. године. Набавка одржавања штампача тип Lexmark, Партија 8.

Обавештење о закљученом уговору преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст