Јавне набавке 2018

Обавештење о закљученом појединачном уговору – набавка хардвера (радне станице тип 4), Заводни број уговора је: 404-02-308/2018-15, а редни број набавке из ПЈН: 1.2.1/2018

Обавештење погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст