Saopštenja Ministarstva i najave Najave događaja

OBAVEŠTENJE / UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

saopštenje
 1. Na osnovu Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022 i 52/2022, 57/2022, 59/2022, 61/2022 i 67/22) privremeno je ograničen izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo sa ciljem sprečavanja kritične nestašice:

 

 1. Ograničenja se odnose na izvoz sledećih proizvoda u navedenim količinama:

„Tarifna oznaka

Naimenovanje

Količina po grupi proizvoda

1001

Pšenica i napolica:

500.000 t

 

– Tvrda pšenica:

1001 19 00 00

– – Ostala

 

– Ostala:

1001 99 00 00

– – Ostalo

1005

Kukuruz:

500.000 t

1005 90 00 00

– Ostali

1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

 

– Prekrupa i griz:

1103 13

– – Od kukuruza:

1103 13 10 00

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi

 

ex prekrupa

1103 13 90 00

– – – ostali

 

ex prekrupa

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

– Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:

0

 

1512 11

– – Sirovo ulje:

 

– – – ostalo:

1512 11 91 00

– – – – ulje od suncokreta

1512 19

– – Ostalo:

1512 19 90 00

– – – ostalo

 

ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo

 

ex ostalo od semena suncokreta

 

 1. Privremeno ograničenje izvoza ne odnosi se na poljoprivredno prehrambene proizvode za koje je izdat sertifikat u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja i na suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline za koje je izdata potvrda o izvršenim hemijskim analizama kojima se potvrđuje da se radi o takvoj vrsti ulja.

 

 1. Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) na adresu e-pošte: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.

 

 • Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,
 • Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.
 • Uz zahtev se obavezno podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse:

 

 1. Republička administrativna taksa

R.br.

Finansijski izdatak

1

Taksa za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

Iznos izdatka

13.220,00 RSD

Svrha uplate

Za dozvolu za izvoz robe

Naziv i adresa primaoca

Budžet Republike Srbije

Broj računa

840-742221843-57

Model i poziv na broj

97

Šifra opštine

Napomena

/

 

 1. Zahtev se podnosi u periodu od:

 

 • od 20.06. do 25.06.2022. godine za period od 3 meseca (jul/avgust/septembar)
 • Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.

 

 1. Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom tromesečnom periodu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne kvote određene za grupu proizvoda

 

Grupa proizvoda

Ukupna odobrena tromesečna količina po grupi proizvoda

Maksimalna tromesečna količina po jednom subjektu

(20%)

Pšenica

500.000 tona

100.000 tona

Kukuruz

500.000 tona

100.000 tona

 

 1. O zahtevima za odobrenje izvoza privrednih subjekata odlučivaće ministarstvo na predlog Komisije.

 

 1. Prilikom izvoza robe za koju je izdata dozvola, nadležnom carinskom organu uz carinsku deklaraciju, podnosi se originalni primerak dozvole na uvid. Carinski organ na dozvoli upisuje količinu robe koja je izvezena.

 

 1. Izdavanje dozvola se vrši po principu 1 zahtev – 1 dozvola:

 

Postoje tri mogućnosti podnošenja zahteva za dozvolu za izvoz:

            A) Jedan zahtev koji objedinjuje sve grupe proizvoda za koje se traži dozvola za izvoz (objedinjeni zahtev)

            B) Poseban zahtev za svaku grupu proizvoda (zahtev po grupi proizvoda)

            C) Više zahteva u okviru jedne ili obe grupe proizvoda (zahtevi po količinama).

 

U sva tri slučaja neophodno je da podnosilac zahteva poštuje ograničenje iz Odluke da ukupna zahtevana količina po jednoj grupi proizvoda ne prelazi 20% od ukupne tromesečne količine određene za tu grupu proizvoda.

 

 1. Ministarstvo finansija – Uprava carina pratiće realizaciju svakog pojedinačnog odobrenja i dostavljati Komisiji.

 

 1. Tačkom 4. ove odluke propisano je da privredni subjekat u tromesečnom periodu za koji je izdata dozvola mora realizovati najmanje 80% dozvoljene količine robe i ne sme prekoračiti istu, jer ukoliko ne realizuje traženu količinu ili prekorači dozvoljenu količinu, njegov zahtev za idući tromesečni period neće biti razmatran.

 

 1. Dozvole izdate za mesec maj i jun mogu da se iskoriste do kraja septembra meseca, osim dozvola izdatih za mesec maj za ulje koje mogu da se iskoriste do kraja juna meseca, a po zahtevu privrednog subjekta za izdavanje dozvole za naredni tromesečni period (jul, avgust i septembar mesec) odlučivaće se bez obzira na procenat izvezene dozvoljene količine po ovim dozvolama.

 

 1. Ukoliko ukupna količina po grupi proizvoda iskazana u zahtevima premašuje ograničenje, Komisija će proporcionalno umanjiti zahtevane količine po izvozniku.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast