Саопштења Министарства

Обавештење за привредне субјекте

Овим путем вас обавештавамо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу предлога Комисија за разматрање захтева за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, одобрило извоз пољопривредних и прехрамбених производа и то:

  1. Сви поднети захтеви за извоз пшенице су одобрени у траженим количинама
  2. Сви поднети захтеви за извоз брашна су одобрени у траженим количинама
  3. Количине по поднетим захтевима за кукуруз и прекрупу умањене су коефицијентом од 0.433322239

(по формули одбрена квота од 150.000 тона / укупна количина робе по поднетим захтевима * тражена количина)

  1. Количине по поднетим захтевима за уље умањене су коефицијентом од 0.792929448

(по формули одбрена квота од 8.000.000 л / укупна количина робе по поднетим захтевима * тражена количина)

Обавештавамо привредне субјекте који су поднели захтев за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, за мај месец 2022. године, да дозволе могу преузети у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду, Немањина 22-26, у суботу 30.04.2022. године, у термину од 13 до 17 часова, на 9. спрату канцеларија бр. 13., као и сваког наредног радног дана од 04. маја 2022. године у периоду од 7.30 до 15.30 часова. Контакт особа Александра Ремовић, телефон 011/ 3620-863

Уколико нисте у могућности да дозволу преузмете лично и желите да је добијете путем поште молимо вас да нас о томе обавестите на мејл zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs или телефонским путем на 011/3620-863

 

Напомена:

-Уколико дозволу преузима лице које није законски заступник привредног субјекта, неопходно је да приложи овлашћење за преузимање дозволе на меморандуму привредног субјекта потписано од стране овлашћеног лица.

-оргинал дозволе за извоз важе за цео месец мај и неопходно га је дати на увид царини приликом сваког извоза у току месеца.

 

Категорије

Величина текста
Контраст