Saopštenja međunarodne saradnje

Obeležen početak realizacije tvining projekta u oblasti organske proizvodnje i kvaliteta hrane

Dana 26.04.2018. zvanično je obeležen početak realizacije tvining projekta „Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

Cilj je da se kroz rad sa ekspertima i primenu najbolje prakse zemalja EU (Italije, Francuske i Austrije) podigne nivo osposobljenosti nadležnih institucija u kreiranju i sprovođenju agrarne politike u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tokom realizacije projekta biće sprovedene i dodatne obuke veterinarske, fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije o obavljanju službene kontrole u oblasti politike kvaliteta hrane. U program obuke biće uključeni i članovi pregovaračkog tima za poglavlje 11 u oblasti politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i predstavnici poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi sa ciljem osnaživanja tehničke pomoći proizvođačima za registraciju i proizvodnju proizvoda sa oznakama geografskog porekla. Projekat takođe predviđa i izradu kataloga za promociju proizvoda sa oznakama geografskog porekla iz Srbije.

Tokom predstavljanja projekta prisutnima su se obratili visoki zvaničnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici ambasada Republike Italije, Francuske i Austrije, kao i predstavnik Ministarstva finansija.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast