Саопштења пољопривредне политике

Објављена 10. „Зелена књига“

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило је и објавило Извештај о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србији у 2022. години, што је десети документ ове врсте, који се објављује од 2013. године.

„Зелена књига 2022“  представља  детаљан и јединствен аналитички извештај о стању у сектору пољопривреде у 2022. години, који кроз две књиге даје хоризонтални преглед сектора (I  књига), као и преглед најважнијих тржишта пољопривредних производа (II књига).

Извештај о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србији објављује се једном годишње за претходну календарску годину, на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, а у складу са праксом објављивања овакве врсте извештаја у земљама чланицама Европске уније.

 

Документ се може преузети – овде

Категорије

Величина текста
Контраст