Саопштења пољопривредне политике

Објављена „Зелена књига 2021“

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило је и ове године извештај о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србији за претходну календарску годину.

„Зелена књига 2021“  представља  детаљан и јединствен аналитички извештај о стању у сектору пољопривреде у 2021. години. Извештај се састоји из две књиге – прва књига садржи хоризонтални преглед сектора, док друга књига даје преглед најважнијих тржишта пољопривредних производа.

Извештај о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србији објављује се једном годишње за претходну календарску годину, на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, а у складу са праксом објављивања овакве врсте извештаја у земљама чланицама Европске уније. „Зелена књига“ се у Републици Србији објављује од 2013. године.


Зелена књига 2021 – књига 1

Зелена књига 2021 – књига 2

Категорије

Величина текста
Контраст