Saopštenja ruralni razvoj

Odluka 119-01-110/2/2020-09 od 24.02.2021. godine o usvajanju izveštaja o radu Komisije za proveru ispunjenosti uslova stručnih organizacija za izdavanje etiketa za seme u prometu sa Listom stručnih organizacija koje ispunjavaju uslove za izdavanje etiketa za seme prometu

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast