Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

ОДРЖАН ПОДОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РИБАРСТВО

4.марта 2016. године, у Бриселу одржан је састанк Пододборa за пољопривреду и рибарство Спoрaзума o стaбилизaциjи и придруживaњу између Европских заједница и њихових држава чланица и Републике Србије. На састанку су представници Европске комисије и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине разговарали о активностима у области пољопривреде и рибарства, безбедности хране, ветеринарским и фитосанитарним питањима у претходном периоду.

Састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство одржава се са циљем унапређења реализације Спoразума o стабилизациjи и придруживању (ССП) између Европске уније и Републике Србије и од изузетне је важности, с обзиром да је ЕУ највећи трговински партнер Републикe Србијe. Представници Европске комисије нагласили су да стоје на располагању за сву потребну помоћ како би се што ефикасније решила спорна питања и недоумице у примени ССП и процесу приступања Републике Србије ЕУ.

Током састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство дискутовано је са представницима Европске комисије о активностима које су предузете  од  26. јуна 2015. године, када је у Београду одржан последњи састанак пододбора, до данас.  На састанку је било речи трговинској размени у пољопривредно-прехрамбеном сектору и сектору рибарства између ЕУ и Републике Србије. Представљене су активности које је Република Србија предузела у процесу акредитације система за повлачење ЕУ предприступних фондова и испуњењу мерила за отварање преговора у Поглављу 11 – Пољопривреда и рурални развој. Такође, Европској комисији предочене активности у области регистрације ознака заштићеног географског порекла за пољопривредно-прехрамбене производе и  законодавним активностима предузетим у области подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, области сточарства и области јаких алкохолних пића. Дат је приказ тренутног стања у различитим пољопривредним секторима и предузетим мерама како би се пољопривредна политика Републике Србије ускладила са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Изнети су стратешки циљеви ресорног министарства и активности у области руралног развоја.

Поред законодавне активности министарства говорило се и о институционалним променама које су се догодиле у предходном периоду, а које су неопходне ради коришћења предприступних фондова ЕУ. Такође, српска страна дала је приказ активности у сектору рибарства, безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања, а што је подразумевало приказ капацитета, контролних активности и будућих планова.

Састанку су присуствовали представници Европске уније, односно представници генералних директората: за пољопривреду, за здравље и безбедност хране, за рибарство, за суседство и преговоре о проширењу, представници Делегације ЕУ у Србији и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Канцеларије за европске интеграције, Завода за интелектуалну својину, Министарства финансија и Привредне коморе Србије.