Саопштења међународне сарадње Саопштења Министарства

Одржан Пододбор за пољопривреду и рибарство

20150625_095814

На састанку Пододборa за пољопривреду и рибарство Спoрaзума o стaбилизaциjи и придруживaњу између Европских заједница и њихових држава чланица и Републике Србије, одржаном 25. и 26. јуна, представници Европске комисије и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, разговарали су о активностима у области пољопривреде и рибарства, као и активностима у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања у претходних годину дана.

Састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство одржава се са циљем унапређења реализације Спoразума o стабилизациjи и придруживању (ССП) између Европске уније и Републике Србије и од изузетне је важности, с обзиром да је ЕУ највећи трговински партнер Републикe Србијe.

Током дводневног састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство са представницима Европске комисије дискутовано је о трговинској размени у пољопривредно-прехрамбеном сектору и сектору рибарства између ЕУ и Републике Србије. Европској комисији су предочене активности у области регистрације пољопривредно-прехрамбених производа ознакама заштићеног географског порекла, активности на изради Закона о јаким алкохолним пићима и другим законодавним активностима предузетим у виноградарском и винарском сектору. У делу пољопривреде и руралног развоја дат је приказ тренутног стања у сектору и предузетих мера како би се пољопривредна политика ускладила са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Изнети су стратешки циљеви ресорног министарства и активности у области руралног развоја.

20150625_095835

Поред законодавне активности министарства говорило се и о институционалним променама које су се догодиле у предходном периоду, а које су неопходне ради коришћења фондова ЕУ. Такође, српска страна дала је приказ активности у сектору рибарства, безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања, а што је подразумевало приказ капацитета, контролних активности и будућих планова.

Представници Европске комисије нагласили су значај примене Споразума о стабилизацији и придруживању и подвукли да стоје на располагању за сву потребну помоћ како би се што ефикасније решила спорна питања и недоумице у процесу европских интеграција.

Састанку су присуствовали представници Европске уније, односно ЕУ генералних директората за пољопривреду, за здравље и заштиту потрошача, за рибарство, за суседство и преговоре о проширењу, представници Делегације ЕУ у Србији и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Канцеларије за европске интеграције, Републичког завода за статистику, Завода за интелектуалну својину и Министарства финансија. Састанку су, такође, присиуствовали и представници земаља чланица ЕУ и то: Италије, Немачке, Француске, Мађарске, Словачке, Хрватске, Аустрије и Холандије.

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст