Saopštenja međunarodne saradnje Saopštenja Ministarstva

Održan Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo

20150625_095814

Na sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije, održanom 25. i 26. juna, predstavnici Evropske komisije i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, razgovarali su o aktivnostima u oblasti poljoprivrede i ribarstva, kao i aktivnostima u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja u prethodnih godinu dana.

Sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo održava se sa ciljem unapređenja realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Republike Srbije i od izuzetne je važnosti, s obzirom da je EU najveći trgovinski partner Republike Srbije.

Tokom dvodnevnog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo sa predstavnicima Evropske komisije diskutovano je o trgovinskoj razmeni u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru ribarstva između EU i Republike Srbije. Evropskoj komisiji su predočene aktivnosti u oblasti registracije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama zaštićenog geografskog porekla, aktivnosti na izradi Zakona o jakim alkoholnim pićima i drugim zakonodavnim aktivnostima preduzetim u vinogradarskom i vinarskom sektoru. U delu poljoprivrede i ruralnog razvoja dat je prikaz trenutnog stanja u sektoru i preduzetih mera kako bi se poljoprivredna politika uskladila sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Izneti su strateški ciljevi resornog ministarstva i aktivnosti u oblasti ruralnog razvoja.

20150625_095835

Pored zakonodavne aktivnosti ministarstva govorilo se i o institucionalnim promenama koje su se dogodile u predhodnom periodu, a koje su neophodne radi korišćenja fondova EU. Takođe, srpska strana dala je prikaz aktivnosti u sektoru ribarstva, bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja, a što je podrazumevalo prikaz kapaciteta, kontrolnih aktivnosti i budućih planova.

Predstavnici Evropske komisije naglasili su značaj primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podvukli da stoje na raspolaganju za svu potrebnu pomoć kako bi se što efikasnije rešila sporna pitanja i nedoumice u procesu evropskih integracija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Evropske unije, odnosno EU generalnih direktorata za poljoprivredu, za zdravlje i zaštitu potrošača, za ribarstvo, za susedstvo i pregovore o proširenju, predstavnici Delegacije EU u Srbiji i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Republičkog zavoda za statistiku, Zavoda za intelektualnu svojinu i Ministarstva finansija. Sastanku su, takođe, prisiustvovali i predstavnici zemalja članica EU i to: Italije, Nemačke, Francuske, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Austrije i Holandije.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast