Саопштења међународне сарадње Саопштења Министарства

Одржан први састанак радне групе Србија – Мађарска

IMG_4662

На позив Министарства пољопривреде Мађарске, представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, учествовали су на првом састанку Радне групе Мађарска – Србија, који је одржан у Будимпешти, од 3. до 5. јуна 2015. године.

Први састанак Радне групе Мађарска – Србија састојао се од пленарне седнице и рада по подгрупама које су формиране у складу са унапред договореним темама. Прву подгрупу, предвођену државним секретаром Атилом Јухасом, чинили су представници министарства задужени за израду и измену законских аката за увођење малих производних пољопривредних газдинстава у домаће законодавство. Другу подгрупу, предвођену помоћником министра за међународну сарадњу – Миланком Давидовић, чинили су представници Министарства задужени за: координацију процеса европских интеграција и мултилатералну међународну сарадњу, израду Националног програма за пчеларство, развој Националне шеме квалитета и задужени за питања рибарства.

Na gazdinstvu

Током пленарног састанка, који је отворила заменица државног секретара задужена за међународну сарадњу Каталин Тот, представници нашег министарства су колегама из Министарства пољопривреде Мађарске представили правни и институционални оквир Републике Србије у области пољопривреде и руралног развоја, приказали структуру пољопривредно-прехрамбене производње у Србији и пружили потребна објашњења у вези процеса придруживања Републике Србије Европској унији за поглавља 11,12 и 13.

Током индивидуалних састанака са колегама из Министарства пољопривреде Мaђaрскe, представници делегације Министарства пољопривреде и заштите животне средине Србије добили су информације и појашњења процедура и институционалног оквира који се односи на: израду Националног програма за пчеларство, унапређење правног оквира у сектору рибарства, развој Националне шеме квалитета за пољопривредно-прехрамбене производе, помоћ малим пољопривредним газдинствима и координација органа, организација и активности везаних за процес ЕУ интеграција и функционисање ЕУ јединице у оквиру министарства.

Proizvodjac jagoda 1

Чланови подгрупе задужене за успостављање помоћи малим пољопривредним газдинствима су 3. и 5. јуна обишли неколико малих произвођача у oкoлини Будимпeштe који се баве производњом и прерадом млека, прерадом меса, производњом и прерадом воћа, сеоским туризмом, продајом на сопственом газдинству. Такође, чланови ове подгрупе обишли су и зелену пијацу у Сегедину на којој је малим произвођачима на располагању посебан излaгaчки простор намењен продаји својих производе.

Главни циљ Првог састанка радне групе Мађарска – Србија био је размена искустава и упознавање са Министарством пољопривреде Мађарске у вези успостављања институционалног и законодавног оквира за наведене области, успостављање процедура неопходних за функционисање система и могућностима даље сарадње на појединим конкретним темама.

Prerada mesa

Учешће делагације на Првом састанку Радне групе Мађарска – Србија и упознавање са искуством и законодавним оквиром Мађарске у наведеним темама је важно због  структуре пољопривредно – прехрамбене производње и великог броја малих пољопривредних произвођача у Републици Србији. Процес усаглашавања пољопривредне политике Србије политикама ЕУ у области пољопривреде осим преузимања законодавства прати и изградња усклађеног националног правног оквира Републике Србије који би заштитио и осигурао производњу у овој области и након приступања Републике Србије ЕУ, што представља изузетно важан сегмент за укупну привреду земље.

Категорије

Величина текста
Контраст