Саопштења Министарства Активности министра

Oдржан састанак са управљачима јавног предузећа „Национални парк Шар планина“

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић и директор Канцеларија за Косово и Метохију Марко Ђурић одржали су данас састанак са управљачима јавног предузећа „Национални парк Шар планина“ поводом актуелних проблема у функционисању Националног парка.

Током састанка договорено је да ће Министарство пољопривреде и зашите животне средине и Канцеларија за Косово и Метохију у наредном периоду интензивирати разговоре и уложити максималне напоре како би се пронашло најбоље могће решење и обезбедио несметани рад и функционисање “Националног парка Шар планина“, који представља заштићено добро од изузетног значаја за Републику Србију.

Националним парком управља јавно предузеће „Национални парк Шар планина“ у складу са законима и прописима Србије, чија оснивачка права спроводи Влада Србије. ЈП НП „Шар планина“ је као управљач у обавези да чува подручја парка, односно обезбеђује заштиту, одржавање и унапређење природних и створених вредности и спровођење режима заштите.

Подручје Националног парка „Шар планина“ налази се на територији општина Призрен, Штрпце, Сува Река и Качаник, укупне површине око 23.000 хектара, од чега је око 10.000 хектара у државној својини, док је у приватној и другим облицима својине око 12.500 хектара.

Законом о националним парковима 1993. године први пут је проглашен Национални парк „Шар планина“, а потврђен новим Законом о националним парковима који је Скупштине Србије усвојила 5. октобра ове године. Новим Законом о националним парковима само су потврђене границе парка из 1993. године.

Категорије

Величина текста
Контраст