Saopštenja međunarodne saradnje

Održan sastanak Sektorske radne grupe za koordinaciju donatora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Na sastanku Sektorske radne grupe za koordinaciju donatora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja održanom, u ponedeljak 27. februara 2017. godine, u Palati Srbija, prisutnima je predstavljen pregled stanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ovom prilikom sadašnjim i potencijalnim donatorima, među kojima su predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada, ali i domaćih institucija koje nas podržavaju na putu evropskih integracija i pružaju tehničku podršku, prikazani su ključni izazovi i prioriteti, kao i neophodne mere i koraci koje treba preduzeti kako bi se obezbedio napredak u funkcionisanju sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Evropska komisija i Delegacija EU u Republici Srbiji je vodeći donator kroz pretpristupne IPA fondove, kao i kroz Fondove dvostruke namene koji se koriste za oblast poljoprivrede.

Nakon uvodnog obraćanja državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Željka Radoševića, pomoćnika ministra za međunarodnu saradnju, Darie Janjić Nišavić i pomoćnika ministra za ruralni razvoj, Zorana Janjatovića, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Kancelarije za evropske integracije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, prisutnima su prezentovali statističke podatke i informacije o sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, aktuelnosti, ključne izazove i prioritete, pregled stanja u pregovaračkom procesu u okviru Poglavlja 11, 12 i 13, kao i potrebe sektora koje za sada nisu obuhvaćene ni nacionalnim sredstvima ni sredstvima iz međunarodne pomoći.

Sastanak je organizovan u saradnji sa Delegacijom EU i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, a u skladu sa Rešenjem o osnivanju sektorskih radnih grupa za programiranje i koordinaciju sredstava IPA i ostale razvojne pomoći.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Kancelarija za evropske integracije drugi deo sastanka posvetili su procedurama o formiranju i budućem delovanju Sektorske radne grupe i predlogu godišnjeg plana o radu grupe za 2017. godinu.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast