ИПАРД 2020 саопштења

Одржана online информативна радионица за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Информативна оnline радионица за пружаоце консултантских услуга о ИПАРД Мери 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одржана је у петак, 25. септембра 2020. године.

Представници Управљачког тела, ИПАРД агенције и Министарства трговине, туризма и телекомуникација представили су потенцијалне кориснике, опште и посебне услове, критеријуме рангирања, висину подстицаја и врсте инвестиција, неопходну документацију и друге елементе важне за одобравање и исплату подстицаја за ИПАРД Меру 7. Такође, детаљније су објашњени прописани услови за обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја, овлашћења туристичке иснпекције као техничког тела у ИПАРД Мери 7 и промоција Водича за кориснике.

Радионици је присуствовало 60 представника привредних друштава и предузетника који се баве пружањем консултантских услуга, израдом пословних/бизнис планова, израдом пројеката и техничке документације, израдом студија изводљивости и других студија. У делу радионице предвиђеном за дискусију, имали су прилику да поставе питања, која су се у највећој мери односила на прихватљиве инвестиције у оквиру расписаног јавног позива за ИПАРД Меру 7, као и на специфичне критеријуме прихватљивости.

Категорије

Величина текста
Контраст