Саопштења Министарства

Одржана прва Kонференција о Плану управљања водама

саопштење

Заштита и побољшање квалитета вода у рекама, језерима и и побољшање квалитета подземних вода представљају кључна питања. Добар квалитет и квантитет вода су основа за здраву пијаћу воду као и за воду за потребе пољопривреде и индустрије. Поред тога, реке и језера су важни за рекреацију, туризам као и за природна станишта и биодиверзитет. Стога, управљање вредним ресурсом као што је вода представља кључно питање за одрживу будућност.

Оквирна директива о водама (ОДВ) захтева од држава чланица ЕУ да обезбеде добар статус свих вода. Директива такође пружа смернице о томе како треба одржати равнотежу између заштите и коришћења вода. Као држава која настоји да приступи Европској унији, Република Србија је започела израду Плана управљања водама за период од 2021. до 2027. године. Активно укључивање свих страна којих се ова тема тиче, односно свих корисника вода, представља централни део процеса израде Плана.

Дана 17. децембра 2019. године, у Београду је одржана прва Конференција о Плану управљања водама на којој су предочена и размотрена главна питања и изазови у области управљања водама и израде Плана.

                   У центру активне дискусије, која се водила међу многобројним представницима државне управе, пољопривреде, индустрије, водовода, као и невладиних организација, била су два основна документа предвиђена Оквирном директивом о водама, потребна за даљу израду Плана: „Програм рада и динамике израде Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027“ и „Извештај о значајним питањима у области управљања водама у Републици Србији“.

Наведени документи су припремљени од стране Републичке дирекције за воде, јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ у тесној сарадњи са стручњацима ангажованих у оквиру твининг пројекта: „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“, који финансира Европска унија, у вредности од 1.500.000 евра. Овај пројекат представља партнерство Србије, Немачке, Аустрије и Холандије у области интегралног управљања водама кроз имплементацију Оквирне директиве о водама и трајаће до краја јуна 2020. године.

Документи који су проистекли у процесу израде Плана управљања водама су доступни на следећој веб страници: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php   

Друга Конференција о Плану управљања водама биће одржана по заврштку процеса консултовања јавности.

Коментаре на ове документе је могуће доставити до краја априла 2020. године на:

  • адреса за пријем електронске поште: odv@minpolj.gov.rs
  • адреса писарнице: Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд

 

За више информација можете се обратити г. Урошу Шуберићу на следећу адресу: uros.suberic@minpolj.gov.rs

 

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст