Saopštenja međunarodne saradnje

Održana prva radionica u cilju izrade nacrta Strategije i Akcionog plana za Pregovaračku grupu 12

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i PLAC II projekta od 5. do 7. decembra 2017. godine u Novom Sadu je održana prva radionica a u cilju izrade nacrta Strategije i Akcionog plana za Pregovaračku grupu 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja.

Posle održanog analitičkog pregleda zakonodavstva (eksplanatornog i bilateralnog skrininga), Evropska komisija je dostavila Republici Srbiji izveštaj u kome je navela da se Republika Srbija ne može smatrati dovoljno pripremljenom za pregovore o ovom poglavlju te je dostavila tri merila za otvaranje ovog poglavlja. Drugo merilo koje je EK dostavila je priprema sveobuhvatne nacionalne strategije, uključujući i akcioni plan sa konkretnim rokovima, koji će služiti kao osnova za prenošenje, sprovođenje i delotvornu i efikasnu primenu pravnih tekovina EU u ovoj oblasti, uključujući i planove za razvoj odgovarajućih administrativnih kapaciteta i procenu neophodnih finansijskih sredstava.

Uz pomoć eksperata angažovanih preko PLAC II projekta kao i stručnjaka iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za evropske integracije kao i predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i predstavnika delegacije EU u Beogradu, započelo se sa radom na izradi izuzetno složenih i zahtevnih dokumenata – Strategije i Akcionog plana.

Eksperti su učesnicima radionice preneli svoja iskustva u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja kao i moguće izazove sa kojima ćemo se susretati prilikom izrade ovih dokumenata.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast