Саопштења међународне сарадње Саопштења Министарства

Одржана радионица „Подршка развоју Акционог плана као једног од мерила за отварање Поглавља 11“

Радионица на тему: „Подршка развоју Акционог плана као једног од мерила за отварање Поглавља 11“, одржана је Београду у периоду од 02. до 04. септембра 2015. године, а у склопу пројекта „Подршка процесу преговора о приступању Републике Србије ЕУ“ који реализује Немачка организације за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и Канцеларијом за европске интеграције. Реализацију рaдиoнице су додатно подржале Aмбaсaдa Крaљeвинe Хoлaндиje и Aмбaсaдa Рeпубликe Фрaнцускe у Београду.

Израда Акционог плана за Поглавље 11 је од посебне важности с обзиром да се у Извештају Европске комисије са скрининга за Поглавље 11 – Пољопривреда и рурални развој наводи да је Република Србија у обавези да изради и представи Европској комисији Акциони план за Поглавље 11, као једно од мерила за отварање преговора у овом поглављу. Акциони план ће послужити као основа за пренос, примену и спровођење правних тековина ЕУ у пољопривреди и руралном развоју. Такође, потребно је да Акциони план у свом садржају представи развој релевантних административних капацитета, процену потребних средстава, као и развој интегрисаног административног и контролног система за припрему за управљање и контролу аграрних плаћања.

С тим у вези, одржана је једна, од више планираних радионица, која је имала за циљ да окупи релевантне представнике Преговарачке групе 11 – Пољопривреда и рурални развој,  како би се наставило са активностима на  изради Акционог плана за Поглавље 11, и то у делу организације заједничког тржишта, хoризoнтaлнe мeхaнизмe и пoлитику квaлитeтa.

Такође, у склопу наведене радионице, данас је одржан и први састанак Тима за аналитичку подршку ПГ11. Наиме, на основу досадашњег рада Преговарачке групе 11, јавила се потреба за укључивањем стручних научно-истраживачких и образовних институција, које би Преговарачкој групи 11 пружиле подршку у припреми преговарачке позиције, као и у другим активностима  током самих преговора. У оквиру Преговарачке групе 11 успостављен је Тим за аналитичку подршку који ће се бавити економским анализама у области пољопривреде, као стално тело за пружање аналитичке подршке Преговарачкој групи 11.

Радионици су присуствовали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства финансија, Mинистaрства тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja, Канцеларије за европске интеграције, Продуктне берзе, Института за економику пољопривреде, Института за примену науке у пољопривреди, Републичког завода за статистику, Пoљoприврeдног фaкултeта из Земуна, Пoљoприврeдног фaкултeта из Нoвог Сaда, Економског факултета из Суботице.

Следећа у низу радионица на изради Акционог плана за Поглавље 11 планирана је за крај септембра ове године.

Категорије

Величина текста
Контраст