Saopštenja međunarodne saradnje Saopštenja Ministarstva

Održana radionica „Podrška razvoju Akcionog plana kao jednog od merila za otvaranje Poglavlja 11“

Radionica na temu: „Podrška razvoju Akcionog plana kao jednog od merila za otvaranje Poglavlja 11“, održana je Beogradu u periodu od 02. do 04. septembra 2015. godine, a u sklopu projekta „Podrška procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU“ koji realizuje Nemačka organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Kancelarijom za evropske integracije. Realizaciju radionice su dodatno podržale Ambasada Kraljevine Holandije i Ambasada Republike Francuske u Beogradu.

Izrada Akcionog plana za Poglavlje 11 je od posebne važnosti s obzirom da se u Izveštaju Evropske komisije sa skrininga za Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj navodi da je Republika Srbija u obavezi da izradi i predstavi Evropskoj komisiji Akcioni plan za Poglavlje 11, kao jedno od merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju. Akcioni plan će poslužiti kao osnova za prenos, primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Takođe, potrebno je da Akcioni plan u svom sadržaju predstavi razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta, procenu potrebnih sredstava, kao i razvoj integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema za pripremu za upravljanje i kontrolu agrarnih plaćanja.

S tim u vezi, održana je jedna, od više planiranih radionica, koja je imala za cilj da okupi relevantne predstavnike Pregovaračke grupe 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj,  kako bi se nastavilo sa aktivnostima na  izradi Akcionog plana za Poglavlje 11, i to u delu organizacije zajedničkog tržišta, horizontalne mehanizme i politiku kvaliteta.

Takođe, u sklopu navedene radionice, danas je održan i prvi sastanak Tima za analitičku podršku PG11. Naime, na osnovu dosadašnjeg rada Pregovaračke grupe 11, javila se potreba za uključivanjem stručnih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, koje bi Pregovaračkoj grupi 11 pružile podršku u pripremi pregovaračke pozicije, kao i u drugim aktivnostima  tokom samih pregovora. U okviru Pregovaračke grupe 11 uspostavljen je Tim za analitičku podršku koji će se baviti ekonomskim analizama u oblasti poljoprivrede, kao stalno telo za pružanje analitičke podrške Pregovaračkoj grupi 11.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva finansija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kancelarije za evropske integracije, Produktne berze, Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Republičkog zavoda za statistiku, Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Ekonomskog fakulteta iz Subotice.

Sledeća u nizu radionica na izradi Akcionog plana za Poglavlje 11 planirana je za kraj septembra ove godine.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast